OFERTA

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą

W naszej ofercie znajduje się szereg usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Świadczymy usługi kompleksowej obsługi księgowej firm. Ofertę kierujemy do zarówno dla firm prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jak i spółek osobowych i kapitałowych. Pomagamy również osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą i nowopowstałym firmom. Ofertę naszego biura adresujemy do ludzi, którzy pragną skoncentrować się na dynamicznym rozwoju firmy i nie chcą tracić energii na "papierkową robotę". Ślęczenie nad rachunkami, fakturami i innymi dokumentami księgowymi zostawcie Państwo fachowcom.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszego biura.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • Lokalizacja w centrum miasta
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-28
 • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT
 • sporządzanie rejestrów VAT
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L
 • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT
 • sporządzanie rejestrów VAT
 • Księgi rachunkowe:

 • opracowanie polityki rachunkowości
 • przygotowanie planu kont
 • ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów
 • prowadzenie ewidencji środków
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT
 • sporządzanie sprawozdań go GUS
 • sporządzanie sprawozdania finansowego
 • sporządzanie sprawozdań wewnętrznych dla potrzeb zarządzania
 • Płace, ZUS:

 • Naliczanie płac
 • sporządzanie list płac
 • obliczanie podatków od wynagrodzeń oraz przygotowywanie przelewów
 • naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń oraz przygotowywanie przelewów
 • rejestrowanie, aktualizacja i wyrejestrowywanie z ZUS
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS
 • sporządzanie informacji rocznych PIT-11, PIT4R,PIT-8AR
 • prowadzenie spraw w kwestiach zasiłków
 • reprezentowanie klienta w ZUS
 • Usługi dodatkowe:

 • pomoc przy zakładaniu zawieszaniu, likwidacji i przekształcaniu jednoosobowych  działalności gospodarczych. Przygotowywanie  dokumentów zgłoszeniowych i aktualizacyjnych do urzędów skarbowych i ZUS oraz ewidencji działalności gospodarczej.
 • pomoc przy zakładaniu, zawieszaniu i przekształcaniu i likwidacji spółek cywilnych, jawnych i z ograniczoną działalnością. Przygotowywanie  projektów umów spółek i umawianie spotkań z notariuszem, a także przygotowywanie innych dokumentów związanych z rejestracją w KRS, urzędzie skarbowym i ZUS.
 • pomoc w bieżącej działalności spółek tj. przygotowywanie umów, uchwał i protokołów.
 • pomoc w zakresie wyboru optymalnej formy zatrudnienia pracowników.
 • pomoc w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.
 • sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu  Statystycznego.
 • przygotowywanie dokumentacji do wniosków kredytowych i leasingowych.
 • rozliczanie dotacji unijnych, dotacji z urzędów pracy
 • pomoc w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji ( kredyt, leasing, pożyczka, dotacje)
 • pomoc przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących finansów przedsiębiorstwa
 • sporządzanie biznesplanów
 • sporządzanie planów budżetowych oraz raportów z jego wykonania
 • przygotowywanie analiz finansowych dotyczących bieżącej sytuacji finansowej.
 • BEZPIECZEŃSTWO

  Informacje finansowe należą do najbardziej wrażliwych danych dla każdej firmy. Dokumenty i dane finansowe narażone są zarówno na niebezpieczeństwo nieautoryzowanego przekazania nieodpowiednim osobom , ale również możliwości fizycznego zniszczenia spowodowanego awarią sprzętu lub systemu komputerowego czy też zniszczenia lub zaginięcia samych dokumentów księgowych. Jednocześnie narażony na błędy jest również proces wprowadzania danych do systemu komputerowego, a jak i wszelkie ich przetwarzanie. Dlatego ogromnie ważne jest dla nas, aby wszystkie informacje przekazywane zarówno od Państwa jak i do Państwa były bezpieczne. Dokładamy należytej staranności by Państwa dane nie dostały się w niepowołane ręce. Jednocześnie stosujemy najnowsze procedury ochrony i zabezpieczenia danych na wypadek zniszczenia sprzętu i lub awarii systemu komputerowego. W kwestii wprowadzania i przetwarzania danych stosujemy sprawdzone procedury kilkuetapowej weryfikacji danych księgowych. Zaksięgowane i przetworzone przez system dane są następnie weryfikowane pod kątem ich poprawności. Oprogramowanie, z którego korzystamy jest na bieżąco aktualizowane. Dbamy aby praca przy jego użyciu odbywała się na najnowszych dostępnych wersjach. Lokal, w którym pracujemy znajduje się na terenie monitorowanym i pilnowanym przez agencje ochrony 24 godziny na dobę.

  Copyright © Biuro Rachunkowe ACCENT